NO / EN

Innovasjonshuset 7Sense

Innovasjonshuset 7Sense er ett privat eid konsern bestående av 7Sense Technologies som gjør konsulenttjenester på utvikling av elektronikk og programvare samt 7Sense Products som eier produktene våre innenfor landbruk, inneklima og byggovervåking.